12hoist4u bereikt mijlpaal van zes jaar veilig werken

Op 1 oktober bereikte 12hoist4u een belangrijke mijlpaal op het gebied van veiligheid: zes opeenvolgende jaren werken zonder betrokken te zijn bij een ongeval!
12hoist4u verzorgt de tijdelijke en permanente behoefte aan medewerkers in élke functie waarin vakbekwaamheid, vaardigheden en ervaring op het gebied van hijsen en heffen vereist is voor grote Olie & Gas bedrijven, boormaatschappijen, energiebedrijven, EPC, mechanical, constructie en maritieme contractors, zware lading afhandelende bedrijven, engineering en constructie bedrijven,

fabrikanten van kranen, kraanverhuur en gespecialiseerd transport bedrijven, opleiding instituten en scholen, engineering bedrijven en onderhoud en inspectie uitvoerende bedrijven.
Ondanks de gevaren die altijd gekoppeld zijn aan hef- en hijswerkzaamheden, hebben specialisten gecontracteerd via 12hoist4u meer dan 6 jaar gewerkt zonder betrokken te zijn bij een incident!
“Zo’n enorme prestatie als deze gebeurt niet gewoon bij toeval. Veilige operaties zijn ingewikkeld…
En er moet veel werk verzet worden om NIETS te laten gebeuren. Het vereist begrip en toewijding aan veilige werkgewoonten door iedereen op elk niveau van de organisatie. Het vereist actieve sturing van de 12hoist4u medewerkers, evenals het verkrijgen van de inzet van iedereen gecontracteerd door 12hoist4u, om te voorkomen dat een klein incident zich ontwikkelt tot iets veel erger. Volgens algemeen directeur Peter Verhoef, zal deze mijlpaal van zes jaar opvallen in de industrie. “Dit is exact waar we allemaal naar streven,” zei hij. “Dit is een zeer unieke prestatie voor een werving, selectie en detachering bureau volledig gewijd aan dergelijke gevaarlijke operaties. Graag wil ik iedereen bedanken die voor en door ons werkte. Zij hebben uitstekend werk verricht en moeten trots zijn op het bereiken van deze mijlpaal.”
  

Person In Charge training wordt zeer goed beoordeeld door de deelnemers

Bijna 350 mensen volgden de Person In Charge training die 12hoist4u organiseert sinds 2012. Elke training eindigt met een evaluatie, waarbij zowel de inhoud van de training als de trainer door de deelnemers met een cijfer worden beoordeeld. Met een gemiddeld cijfer van 8,1 voor de inhoud van de training, een gemiddelde van 8,3 voor de trainer en een 100% aanbeveling van de training door de deelnemers, wordt aangetoond dat de deelnemers de training zeer op prijs stellen.
De training is van belang voor iedereen de verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering van hef- en hijswerkzaamheden. Daarnaast geeft de training ook inzicht in een groot aantal wettelijke aspecten die kennis verruimend werken in andere functies waarin men te maken krijgt met heffen en hijsen. Denk daarbij aan: logistiek coördinatoren, planners, uitvoerders hijswerken, contract houders, inkopers materieel, VGM coördinatoren, HSE medewerkers, onderzoekers van incidenten, constructeurs arbeidsmiddelen, job owners, maintenance managers etc. Volgens de Europese Richtlijn 2009/104/EG, in Nederland overgenomen in het Arbobesluit artikel 7.18 lid 9, moeten hef- en hijswerkzaamheden onder adequaat toezicht worden uitgevoerd. Daarbij wordt in lijn met het Arbobesluit iemand benoemd die verantwoordelijk is voor de hef- en hijswerkzaamheden. De “Verantwoordelijke Persoon”, binnen de internationale Olie & Gas industrie ook wel “Person In Charge” genoemd. Volgens hetzelfde Arbobesluit is in artikel 7.18 lid 8 ook wettelijk voorgeschreven, dat alle handelingen voor het heffen of hijsen correct moeten worden gepland teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen.
Om invulling te kunnen geven aan deze wettelijke verplichtingen is het van belang, dat de “Verantwoordelijk Persoon” beschikt over voldoende kennis op het gebied van planning, beheersmaatregelen voor het veilig uitvoeren, mensen, middelen en omstandigheden.

Er is een vast schema voor de trainingsdagen: elke eerste maandag en elke 3de of 4de woensdag van de maand. Op verzoek van de klant kunnen daarbovenop aanvullende trainingsdagen worden georganiseerd.
U kunt het inschrijfformulier hier downloaden of klik door naar onze website.
  

12hoist4u omarmt '10 vragen voor veilig hijsen'

Momenteel heeft 12hoist4u maar liefst 2.291 specialisten op het gebied van heffen en hijsen geregistreerd in haar zeer geavanceerd recruiting systeem, die voor kortere of langere tijd gecontracteerd kunnen worden.
Hoewel een aanzienlijk deel van deze specialisten al gewerkt hebben en bekend zijn met de '10 vragen voor veilig hijsen', ontvangen ze de komende dagen allemaal aan kopie en wordt hen gevraagd deze zo veel als mogelijk toe te passen voor zover mogelijk of ze kenbaar te maken bij het management waar men op dat moment voor werkt.
Daarmee bewijst het management van 12hoist4u, dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en doet wat mogelijk is ter ondersteuning van de veiligheid bij hijswerkzaamheden van hun klanten.
Heffen en hijsen zijn een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen en ernstige incidenten in wereldwijde industrieën zoals exploratie en productie (E&P) activiteiten, fabriek stilstanden en ombouwoperaties, bij energie opwekking, in de bouw en constructie industrie. Elk type hef- en hijswerkzaamheden kent een aantal risico's die beheerd moeten worden om de werkzaamheden op een veilige en efficiënte manier uit te voeren.

Ondanks het grote aantal voorschriften, normen en richtlijnen die van toepassing zijn op heffen en hijsen, blijven incidenten optreden. Om de E&P industrie een duidelijke focus te geven op dit probleem, ontwikkelde het veiligheids commitee 'Task Force Lifting and Hoisting' van de Internationale vereniging van Olie & Gas Producenten (IOGP) al in 2006 een aanbevolen procedure.
De aanbevolen procedure voor heffen en hijsen is gebaseerd op ervaringen en de beste praktijken ter voorkoming van dodelijke ongevallen en ernstige incidenten. De bedoeling van het document was om het aantal incidenten als gevolg van heffen en hijsen aanzienlijk te reduceren door te wijzen op de essentiële beginselen van veilig heffen en hijsen en een strikte toepassing ervan aan te moedigen. Er zijn twee 'essentiële elementen' in de aanbevolen procedure:

  • Hef- en hijsactiviteiten moeten worden gecategoriseerd om het toenemende risico en het daaruit voortvloeiende vereiste controle niveau tot uitdrukking te brengen;
  • 10 vragen die allemaal 'duidelijk met ja' moeten worden beantwoord voordat u van start gaat.

De afgelopen jaren bleken de '10 vragen voor veilig hijsen' eenvoudig toepasbaar in elk denkbaar soort hef- en hijswerk, ongeacht de markt, de locatie of de apparatuur die moet worden gebruikt en bewezen zij van 'Levens Reddende' waarde te zijn.
Om die reden omarmt 12hoist4u deze '10 vragen voor veilig hijsen', en zal zij alles doen om deze zo breed mogelijk bekend te maken, om op die manier bij te dragen aan de veiligheid van heffen en hijsen.
De '10 vragen voor veilig hijsen' kunnen hier gedownload worden.
  

Vestiging in Noorwegen goedgekeurd om te bemiddelen in personeel

Eerder hebben we de opening al aangekondigd van het eerste internationale kantoor voor ons bedrijf in Noorwegen: 12hoist4u Norge A.S., een 100% dochterbedrijf van 12hoist4u.
Wij zijn blij u te kunnen informeren dat 12hoist4u Norge A.S. officieel is geregistreerd als onderneming dat bemiddeld in personeel door de Noorse Arbeid Inspectie.
Een kopie van de goedkeuring kan hier worden gedownload.
De adres gegevens van 12hoist4u Norge A.S. zijn:

12hoist4u Norge A.S.
Brugata 14
3832 LUNDE

E-mail adres: Norway@12hoist4u.com


Vacatures
inOmgeving Rotterdam
inOmgeving Antwerpen
inNationaal / Internationaal
inRegio Antwerpen
12hoist4u op Twitter
Contact
12hoist4u (hoofdkantoor)
Kokermolen 6 - unit 1.07
3994 DH Houten (Utrecht)
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

12hoist4u Norge AS
Brugata 14
3832 Lunde
Norway
T: +47-(0)35-706305
F: +47-(0)35-706309
norway@12hoist4u.com
Onze klanten
© 12hoist4u 2020 OTYS Recruiting Technology