12hoist4u verhoogt de Norm

Normen zijn overal rondom ons heen, zelfs als we niet altijd bewust van ze zijn. Een voorbeeld van een veel gebruikte Norm is het A4 formaat voor vellen papier.
Normen zijn een dusdanig integraal onderdeel van ons bestaan geworden, dat het gemiddelde individu weinig of geen aandacht heeft voor alledaagse producten en diensten en hoe deze werken. Maar stel onze frustratie eens voor als gloeilampen niet passen in lampen, of als treinen niet van het ene land naar het andere konden rijden omdat de spoorbreedte verschillend is.

Normen vergemakkelijken internationale handel door te zorgen voor combineerbaarheid en uitwisselbaarheid van onderdelen, producten en diensten. Zij leveren voordelen voor bedrijven en consumenten in termen van vermindering van kosten, verbetering van de prestaties en verbetering van de veiligheid.
Normen zijn ontwikkeld en vastgesteld in een proces van kennis delen en opbouwen van consensus onder technisch deskundigen die zijn voorgedragen door de deelnemende partijen en andere belanghebbenden - met inbegrip van onder meer bedrijven, consumenten en milieugroeperingen.
De formele definitie van een Norm is een 'document, bij consensus vastgesteld en goedgekeurd door een erkende instantie, dat regels, richtsnoeren of kenmerken voor activiteiten of hun resultaten geeft voor gemeenschappelijk en herhaald gebruik, gericht op het bereiken van de optimale mate van orde in een bepaalde context.'
Internationale Normen dragen bij aan de harmonisatie van technische specificaties van producten en diensten waardoor de industrie efficiënter wordt en barrières voor de internationale handel worden weggenomen. Dit is met name belangrijk voor open markten, waar gebruikers, die steeds mobieler zijn, apparatuur en diensten kunnen 'mixen en matchen', en waar leveranciers van schaalvoordelen kunnen profiteren. Overeenstemming met internationale Normen helpt de industrie onderwerpen als milieu, efficiëntie en veiligheid zeker te stellen.

De kracht en het gezag van Normen

Normalisatie is het vrijwillige proces van het ontwikkelen van technische specificaties op basis van consensus onder alle belanghebbenden (industrie met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, consumenten, vakbonden, milieuorganisaties die niet overheid gebonden zijn, overheden, enz.).
Normen zijn vrijwillig, wat betekent dat er geen automatische wettelijke verplichting is ze toe te passen. Wet- en regelgeving kunnen echter wel verwijzen naar Normen en de naleving ervan zelfs verplicht maken.
Er zijn een aantal niveaus bij het tot stand komen van de Normen. Het hoogste niveau zijn Internationale Normen die ook het meest complex zijn. Deze vereisen de ruimste mate van overeenstemming tussen de opstellende partijen. Deze Normen moeten voldoen aan de behoeften alle vertegenwoordigde groepen, zoals industrie, handel en consumentengroeperingen van alle betrokken landen.

 • Internationale Norm– een Norm die is goedgekeurd door een Internationale Standaardisatie Organisatie. Deze Internationale Normen, die worden aangeduid met de letters ISO, zijn meest algemeen erkend over de hele wereld.
 • Europese Norm– een Norm die is goedgekeurd door een Europese Normalisatieorganisatie, aangeduid met de letters EN, en wordt gebruikt in alle landen van de Europese Unie.
 • Nationale Norm– een Norm die is goedgekeurd door een Nationale Normalisatieorganisatie, zoals BS, dit betekent dat de Norm een publiekelijk beschikbare Britse Norm is.
 • Openbaar beschikbare specificaties zijn Normatieve documenten welke de consensus vertegenwoordigen binnen een groep of industrie organisatie, zoals de American Society of Mechanical Engineers, ASME, of Step Change in hijsen en heffen.
 • Particuliere Normen zijn opmerkelijk gevarieerd met betrekking tot door wie ze zijn ontwikkeld, wie ze aanneemt, het onderwerp dat ze behandelen enz. De beste gebruiken binnen de industrie, zoals de 'OGP aanbevolen praktijk voor veilig heffen en hijsen' en 'IMCA's M187 richtlijn voor hijsoperaties' zijn voorbeelden van particuliere Normen.
 • Bedrijfsspecifieke materialen, zoals handboeken bedoeld voor gebruik alleen door die onderneming.

Normen, veilige hef- en hijswerkzaamheden en vakbekwaamheid van personeel

Veel bedrijven, industrie en bedrijfstak organisaties die wereldwijd werken, worstelen met hetzelfde probleem: het bereiken van een hoger niveau van veiligheid tijdens het uitvoeren van hef- en hijswerkzaamheden.
Zeer weinigen van hen beseffen echter dat sommige fundamentele grondbeginselen beschikbaar zijn door middel van openbaar beschikbare Normen.
Alle hierna volgende International Normen gaan over de veiligheid van hef- en hijswerkzaamheden en de vakbekwaamheid van het personeel dat betrokken is bij het heffen en hijsen:

 • ISO 9926-1:1990     Cranes -- Training of drivers -- Part 1: General
 • ISO 9926-3:2005     Cranes -- Training of drivers -- Part 3: Tower cranes
 • ISO 12480-1:1997   Cranes -- Safe use -- Part 1: General
 • ISO 15513:2000      Cranes -- Competency requirements for crane drivers (operators),
                                      slingers, signallers and assessors
 • ISO 18878:2013      Mobile elevating work platforms -- Operator (driver) training
 • ISO 23813:2007      Cranes -- Training of appointed persons
 • ISO 23814:2009      Cranes -- Competency requirements for crane inspectors
 • ISO 23853:2004      Cranes -- Training of slingers and signallers

Volgende maand zullen we in de nieuwsbrief aandacht besteden aan de Norm die naar onze mening één van de belangrijkste is op het gebied van veilige hef- en hijswerkzaamheden: ISO 12480-1

Dat deel van ISO 12480 stelt vereiste procedures vast voor het veilig gebruik van kranen, met inbegrip van veilige werksystemen, beheer, planning, selectie, opbouwen en afbouwen, exploitatie en onderhoud van kranen en de selectie van kraanmachinisten, aanpikkers en hijsbegeleiders.
Die Norm is fundamenteel voor de Aangewezen Persoon of 'Person In Charge' zoals hij wordt genoemd binnen de internationale vereniging van Olie & Gas Producenten (OGP).
Het benoemen van iemand die verantwoordelijk is, met de juiste vaardigheden en vakkundigheid blijkt essentieel te zijn voor de algehele veiligheid gerelateerd aan heffen en hijsen.

Overzicht van Normen beschikbaar op de website van 12hoist4u

Door een gezamenlijke inspanning van verschillende autoriteiten in de wereld van heffen en hijsen, allen lid van de LinkedIn groep 'Lifting and Rigging', is een uitgebreid overzicht van alle Normen gerelateerd aan heffen en hijsen verzameld.
Het resultaat is een ongeëvenaard overzicht dat nu beschikbaar is op de website van 12hoist4u en voor uw gemak hier kan worden gedownload.


Vacatures
inOmgeving Rotterdam
inOmgeving Antwerpen
inNationaal / Internationaal
inRegio Antwerpen
12hoist4u op Twitter
Contact
12hoist4u (hoofdkantoor)
Kokermolen 6 - unit 1.07
3994 DH Houten (Utrecht)
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

12hoist4u Norge AS
Brugata 14
3832 Lunde
Norway
T: +47-(0)35-706305
F: +47-(0)35-706309
norway@12hoist4u.com
Onze klanten
© 12hoist4u 2020 OTYS Recruiting Technology