Aankondiging lidmaatschappen en aandacht voor aanbevolen praktijk

Aan het begin van dit nieuwe jaar kunnen we met trots ons lidmaatschap van een tweetal branche-organisaties melden:

  • Deltalinqs
  • Heavy Transport Association - HTA

Nauw verbonden met ons lidmaatschap van de Heavy Transport Association is, dat wij nu ook Self Propelled Modular Transporter (SPMT) operators voor u beschikbaar hebben. 12hoist4u beschikt over een kleine flexibele groep SPMT operators die voor kortere of langere periode, wereldwijd inzetbaar zijn.

In de laatste twee onderwerpen van het nieuws van deze maand richten we ons op:

  • de nieuwe aanbevolen praktijk 'DNV-RP-H201 lifting appliances used in subsea operations';
  • vakkundigheidseisen voor kraanmachinisten die onderzeese hijswerkzaamheden uitvoeren.

Deltalinqs lidmaatschap voor 12hoist4u

Met ingang van 1 januari 2015 is 12hoist4u aangesloten bij Deltalinqs als buitengewoon lid. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van alle logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. De organisatie wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de ruim 700 aangesloten bedrijven en verenigingen. Via haar unieke netwerk van contacten is Deltalinqs raadgevend partner op regionaal niveau, met de regering en de EU. Meer informatie over Deltalinqs en haar leden kan worden gevonden op hun website.
Het wederzijds voordeel van het lidmaatschap komt voort uit het gegeven, dat hijsen en heffen een activiteit is met hoge risico’s.
De geassocieerde leden zullen makkelijker toegang hebben tot de diensten van 12hoist4u, die zich volledig richt op personeelsvoorziening in elke functie waarin hijsen en heffen een rol speelt, evenals enkele aanvullende gespecialiseerde diensten zoals: het opzetten van bedrijf sspecifieke procedures, controle op de naleving van de wetgeving, voorschriften en procedures, incident onderzoek op het gebied van hijsen en heffen en de goed ontvangen speciale training: “Person In Charge” van hijsen en heffen. Aan de andere kant zal 12hoist4u profiteren van het sterke Deltalinqs netwerk.

Self Propelled Modular Transporter operators en lidmaatschap van de Heavy Transport Association

Meer dan 30 jaar geleden, werd de eerste Self Propelled Modular Transporter (SPMT) ontwikkeld in nauwe samenwerking met en geleverd aan een bedrijf dat tegenwoordig wereldwijd marktleider is op het gebied van zwaar transport en hijswerk - Mammoet in Nederland. In deze periode van 30 jaar, heeft de SPMT geschiedenis geschreven in de transportwereld. In dit opzicht, is Mammoet de initiatiefnemer geweest. Geen ander vervoermiddel heeft op een zodanige wijze een revolutie teweeggebracht in de wereld van zwaar transport als de SPMT die als eerst werd vervaardigd door Scheuerle.
Tegenwoordig zijn er veel meer fabrikanten van SPMT’s, zoals: Commetto, Faymonville, Goldhofer, Greiner, Enerpac, Kamag, Nicolas,Trail King en Tianjie Heavy Industries, waarbij er naar schatting meer dan 25.000 aslijnen zijn wereldwijd. De meeste hiervan zijn in eigendom van bedrijven die zwaar transport en hijswerk aanbieden.
Op basis van het bovenstaande, is het niet verrassend dat 12hoist4u een toenemend aantal aanvragen voor SPMT operators krijgt.
We hebben nu een kleine groep met SPMT operators beschikbaar die wereldwijd voor kortere of langere tijd kunnen worden ingezet. Ze hebben ervaring met bijna alle merken SPMT en zijn in staat kleine technische storingen op de projectsite te verhelpen.
Als u voor kortere of langere tijd een SPMT operator nodig heeft, stuur eenvoudigweg uw aanvraag naar info@12hoist4u.com en ons voorstel zal vergezeld gaan van het CV van een beschikbare operator om u te overtuigen van zijn vakbekwaamheid.

Omdat wij het enige werving- en selectie bedrijf zijn, dat SPMT operators kan leveren, zijn we lid geworden van de Heavy Transport Association, zodat wij ons enthousiasme ten aanzien van kennis op het gebied van wetgeving, procedures en back-up voor de operators kunnen onderbouwen.
De Heavy Transport Association (HTA) is de enige gespecialiseerde branche-organisatie voor het vervoer van zware en buitengewone lading. De doelstellingen van de Heavy Transport Association waren en zijn nog steeds: het promoten van de professionele- en zakelijke belangen van haar leden. Leden zijn onder meer: zwaar transport bedrijven, truck/trailer fabrikanten, route onderzoekers, vergunning verstrekkers, adviseurs, zwaar transport begeleiders, veerdiensten, wegeigenaren en zwaar transport managers. Dientengevolge vormen de HTA leden een zeer gespecialiseerde groep.

Nieuwe aanbevolen praktijk streeft naar vermindering van risico’s bij onderzeese hijswerkzaamheden

De voltooiing van een gemeenschappelijk industrie project (JIP) ter verbetering van bestaande normen en voorschriften omtrent onderzeese hijswerkzaamheden heeft geresulteerd in een nieuwe aanbevolen praktijk (RP).
De RP is ontwikkeld door DNV GL en geeft advies over het juiste ontwerp, de correcte werking evenals de regelmatige keuring en het onderhoud van kranen en hijstoestellen voor hijswerk onder water. Het doel is om het totale risico te verlagen en medewerkers te beschermen tijdens hijswerk alsmede ter verbetering van de integriteit en efficiëntie van apparatuur gedurende de gehele levensduur.

De RP zal zorgen voor een uniforme aanpak van veiligheid en de algemene bewustwording van de risico’s verhogen evenals de wijze waarop de risico’s het best beheerst kunnen worden. De RP is van toepassing op hijstoestellen gebruikt bij onderzeese hijswerkzaamheden.
De aanbevelingen geven richtlijnen voor de evaluatie van bestaande hijstoestellen, alsmede het ontwerp en de kwalificatie van nieuwe hijs-systemen voor onderzeese hijsoperaties.
Het doel van de RP is om aanbevelingen en richtlijnen te geven op belangrijke aspecten met betrekking tot operationele parameters, beheersing van risico’s, gerelateerde technische uitdagingen, engineering oplossingen en inspecties om de veilige uitvoering te garanderen van hijswerk onder water.
Wilt u een persoonlijk exemplaar ontvangen van de “Recommended Practice DNV-RP-H201 lifting appliances used in subsea operations”: uw verzoek is welkom via info@12hoist4u.com. Wij hebben goedkeuring van DNV-GL om u een kopie te sturen.

Kennis omtrent vakkundigheid eisen maakt deel uit van de 12hoist4u’s toewijding

Veroorzaakt door het snel groeiende aantal onderzeese veldontwikkelingen, neemt wereldwijd de vraag naar onderzeese hijswerkzaamheden toe en worden deze steeds complexer. Daarbij vinden steeds meer activiteiten plaats in steeds dieper water en zwaardere omstandigheden resulterend in strengere eisen ten aanzien van hijsen. Een hoog veiligheidsniveau wordt zelfs belangrijker naarmate we naar dieper en ultra-diep water gaan en steeds zwaarder en complexer apparatuur gaan hijsen.
De ontwikkeling van kranen en hijsinrichtingen voor werken onder water moest gelijke tred houden met de markt en heeft vervolgens verschillende technische functies geïntroduceerd rond het veilig en efficiënt plaatsen op en terughalen van zeebodem.
Uitdagingen gerelateerd aan moderne onderzeese hijswerkzaamheden zoals hogere hijscapaciteiten, grotere waterdiepten en de aanwezigheid van alle soorten technische nieuwigheden, zijn tot op zekere hoogte in de huidige industriecodes en aanbevolen praktijken beschreven.
Maar hoe zit het met de menselijke factor? Hoe zit het met de vakbekwaamheid, ervaring en vaardigheiden van de bedieners van deze apparatuur?
Onze recruiters zijn vertrouwd met de nieuwe technische functies zoals: constant tensioning, active or passive heave compensation.
Vertel ons uw exacte behoefte door het verzenden van uw aanvraag naar info@12hoist4u.com en wij zullen voor u een kandidaat selecteren die beschikt over het juiste vakmanschap en de vaardigheden voor uw onderzeese hijswerkzaamheden.

Vacatures
inOmgeving Rotterdam
inOmgeving Antwerpen
inNationaal / Internationaal
inRegio Antwerpen
12hoist4u op Twitter
Contact
12hoist4u (hoofdkantoor)
Kokermolen 6 - unit 1.07
3994 DH Houten (Utrecht)
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

12hoist4u Norge AS
Brugata 14
3832 Lunde
Norway
T: +47-(0)35-706305
F: +47-(0)35-706309
norway@12hoist4u.com
Onze klanten
© 12hoist4u 2020 OTYS Recruiting Technology