Flexibele schil aan personeel als structureel en strategisch instrument

Het flexibel maken van een personeels-bestand is voor de meeste organisaties een ‘hot topic’. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats in de verhouding tussen flexibele arbeidskrachten en vast personeel.
Flexibele schil is een term die je steeds meer op ziet duiken als het gaat om het flexibiliseren en organiseren van arbeid in organisaties. Het creëren van zo’n flexibele schil zal de komende jaren alleen maar toenemen, waarbij de invulling ervan varieert per branche en per organisatie. Juist in de logistieke sector is de behoefte aan flexibiliteit groot. De branche van “heffen en hijsen” heeft kenmerken die flexibiliteit van het personeelsbestand als strategisch instrument vereist om nog succesvol te kunnen zijn. Denk daarbij aan: het openen van een vestiging in een andere regio, internationalisering van de bedrijven, grootschalige projecten, zoals bijvoorbeeld revamps en shutdowns in de chemische en petrochemische industrie, steeds grootschaliger projecten in de olie & gas industrie, civiele projecten waarbij 24 uur per dag 7 dagen per week gewerkt wordt.
   

Heeft uw organisatie de volgende vraagstukken:

 • Is een betere veiligheidsperformance mogelijk als u kiest voor een hoger percentage eigen medewerkers op uw offshore constructie vloot, aangevuld met regelmatig terugkerende flexibele mensen, vanuit een vaste pool?
 • Ouderenbeleid: hoe gaan we hier mee om; hoe vullen wij in de (nabije) toekomst posities in?
  Hoe kunnen we de kennis binnen de organisatie behouden?
 • Financiële ruimte voor vaste posities: u heeft enkele projecten, piek- of ziekperiodes maar geen budget om vast personeel hierop aan te nemen?
 • Reorganisatie: uw organisatie moet helaas om bedrijfseconomische redenen gaan inkrimpen; uw kennis en kunde verlaat hierbij de organisatie. U zou graag in de toekomst toch gebruik, op flexibele basis, willen maken van uw medewerkers;
 • Heeft u als kraanverhuurbedrijf nog steeds 11 kraanmachinisten nodig in vaste dienst voor 10 mobiele kranen? Of volstaat een beleid waarbij 80% van uw machines wordt bediend door eigen medewerkers?
 • Loonkosten: hoe groot is de besparing op uw loonkosten, als u 20% van uw operationeel personeel flexibiliseert?
 • Poolmanagement: mijn bedrijf heeft een beperkte groep medewerkers met specifieke vakkundigheidseisen. Een beperkt aantal collega’s in de branche zijn zeer vergelijkbaar. Zou het voor ons niet economischer zijn, als de bedrijven gezamenlijk gebruik maken van een pool en op dat deel volledig flexibel worden?
 • Kan er in een grote internationale organisatie gebruik worden gemaakt van een strategische pool aan externe vakmensen?

Deze vragen eisen het uiteenrafelen van processen en werkzaamheden in termen van vast en flexibel. Een cultuuromslag in het zien van kansen en nemen van besluiten. Een positie als uitvoerder hijswerken, project manager, rigging engineer of veiligheidskundige afwisselend laten vervullen door iemand van buiten? Ooit eens bij u opgekomen?
    

Strategisch instrument:

Vergroting en samenstelling van de flexibele schil wordt voor veel organisaties de uitdaging voor de komende jaren. Niet alleen voor “piek en ziek”, want daarmee laat u kansen liggen. Flexibiliteit verheffen tot strategisch instrument, dat zowel voor de organisatie als het personeel voordelen biedt, wordt de norm.
Flexibilisering van arbeid in organisaties gaat veel verder dan ad-hoc anticiperen op “piek en ziek” en daarin loopt de branche van vertikaal transport erg achter. Organisaties die tijdens de crisis in staat zijn gebleken om hun personeelsformatie snel aan te passen aan hun behoefte hebben daar nu een strategisch voordeel van.
Organisaties die niet of nog nauwelijks flexibilisering inzetten als strategisch instrument zullen de komende periode diverse knelpunten tegenkomen. Zij zullen meer moeite hebben bij het vinden van passend personeel. Meer kosten hebben voor bedrijfsvoering en achterlopen op kennis en innovatie.
12hoist4u geeft advies hoe u een flexibele schil als structureel en strategisch instrument kunt inzetten.
      

Voordelen van een strategische flexibele schil op een rij:

Voordelen van het strategisch inzetten van de flexibele schil manifesteren zich naast het invullen van de piekbehoefte:

 • Verhoging van het veiligheidsniveau;
 • Kostenbesparing;
 • Aanwas van nieuwe kennis en know-how;
 • Beter strategisch HR-beleid gericht op de toekomst.

Kortom organisaties zijn beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen als zij een flexibele schil hebben die – naast de voordelen die het biedt om “piek en ziek” op te vangen – ook als strategisch instrument wordt ingezet. Organisaties die in staat zijn hun arbeidspotentieel snel aan te passen (in volume én in samenstelling) aan de veranderde behoefte, zijn de winnaars van de markt.

Wilt u eens sparren over het inrichten van een flexibele schil, of weten hoe wij hier als 12hoist4u iets in kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via +31-(0)30-6342078 of info@12hoist4u.com. Mieke van der Heijden is u graag van dienst met haar specifieke kennis en decennia lange ervaring met betrekking tot het inrichten van een flexibel schil.


Vacatures
inOmgeving Rotterdam
inOmgeving Antwerpen
inNationaal / Internationaal
inRegio Antwerpen
12hoist4u op Twitter
Contact
12hoist4u (hoofdkantoor)
Kokermolen 6 - unit 1.07
3994 DH Houten (Utrecht)
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

12hoist4u Norge AS
Brugata 14
3832 Lunde
Norway
T: +47-(0)35-706305
F: +47-(0)35-706309
norway@12hoist4u.com
Onze klanten
© 12hoist4u 2020 OTYS Recruiting Technology