Verminderen van incidenten door training en beoordeling van vakkundigheid

Hef- en hijsactiviteiten zijn van nature gevaarlijk en kunnen serieuze incidenten tot gevolg hebben. Elk jaar weer vinden er incidenten plaats als gevolg van dit soort werkzaamheden, waarbij zij consequent behoren tot de voornaamste oorzaken van dodelijke ongelukken. Hef- en hijsactiviteiten variëren van het heffen van lasten met een heftruck, werken met kettingtakels, winches en hydraulische vijzels, hijsen van zware lasten over onder druk staande installaties en het hijsen van topside modules op offshore installaties. Het veilig en efficiënt beheersen van al deze verschillende activiteiten kan een moeilijke uitdaging zijn. Alle activiteiten waarbij hef- en hijsmiddelen worden gebruikt, moeten gepland worden en op een juiste wijze worden beheerst op basis van de risico’s, de moeilijkheidsgraad van de activiteiten en de omgeving waarin ze worden uitgevoerd. Omdat dit wettelijk vereist is, hebben veel organisaties hun eigen bedrijfsprocedures ontwikkeld om het heffen en hijsen op beheerste wijze uit te voeren.

Zoals vastgelegd in ISO 12480-1 wordt er iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor de activiteiten, die de algehele leiding heeft en handelt namens de organisatie die de last verplaatst wil hebben. Het is van vitaal belang, dat deze “Person In Charge” beschikt over praktische vaardigheden en theoretische kennis, het vermogen heeft om risico analyses uit te voeren, hef- en hijsplannen kan maken en beoordelen, voor aanvang vergaderingen kan houden en toezichthoudende vaardigheden en ervaring heeft, welke nodig zijn om de hef- en hijsactiviteiten te organiseren.
  

Training voor de 'Person In Charge' door 12hoist4u

Weliswaar verzorgen wij geen trainingen, echter volledig gericht op personeelsdiensten, gerelateerd aan heffen en hijsen, met een belofte op het gebied van veiligheid bij het leveren van vakkundige en ervaren specialisten, is het management van “want-to-hoist-for-you” volkomen thuis in de wet- en regelgeving alsmede ook de beschikbare trainingen voor heffen en hijsen. Al in 2012 werd in Nederland het gemis van een training gericht op de Person In Charge opgemerkt.
Op verzoek van Shell U.I.E. werd een training opgezet volledig gericht op de Person In Charge en sinds de eerste testcursus zijn ruim 100 mensen getraind, zowel voor Shell als haar contractors. Door onafhankelijke derden zijn talrijke controles uitgevoerd die aantonen dat er een aanzienlijke verbetering heeft plaatsgevonden in het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van heffen en hijsen. Op deze manier is een bijdrage geleverd aan de algehele veiligheid!

Dat Shell en 12hoist4u met deze benadering voorop lopen in de industrie, werd bevestigd door het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat in augustus 2013 werd gepubliceerd. Bij de conclusies en aanbevelingen stellen zij, dat huurders van mobiele kranen zich onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid bij de naleving van de Arbowet. 

De training Person In Charge is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van hef- en hijs- werkzaamheden. Daarnaast geeft de training ook inzicht in een groot aantal wettelijke aspecten die kennis verruimend werken in andere functies waarin men te maken krijgt met heffen en hijsen. 

In 2014 is de Person In Charge training gepland op elke eerste maandag van de maand en elke derde of vierde woensdag. U kunt het inschrijfformulier direct downloaden of klik door naar onze website.
  

12hoist4u neemt initiatief tot training voor het offshore overzetten van medewerkers

Eén van de activiteiten die specifiek in de offshore industrie voorkomt, is het overzetten van medewerkers tussen schepen en andere offshore installaties. De laatste jaren laat een toegenomen aandacht zien voor alle veiligheidsaspecten die gerelateerd zijn aan het overzetten van medewerkers offshore. Er zijn diverse richtlijnen en “best practices” gepubliceerd, zoals de “IMCA Guidance on the transfer of personnel to and from offshore vessels”, de “Stepchange Marine transfer of personnel guideline” en de “OMHEC guidance for the lifting of personnel offshore” die binnenkort wordt gepubliceerd. Welke richtlijn, best practice of bedrijf specifieke procedure er ook gevolgd wordt, alle medewerkers die betrokken zijn bij het overzetten, of ze nu zelf overgezet worden of erbij helpen, moeten vakbekwaam zijn om dit te doen en behoren een passende training gehad te hebben. Dit is vooral van toepassing op de offshore kraanmachinist. Offshore kraanmachinisten die door 12hoist4u worden gedetacheerd zijn regelmatig betrokken bij het overzetten van medewerkers.

Met onze veiligheidsbeleving in het achterhoofd, wilden wij onze opdrachtgevers vakkundige kraanmachinisten aanbieden die ook heel specifiek zijn getraind in het werken met een “personnel transfer carrier”. In samenwerking met de wereldwijd markt leidende fabrikant van “personnel transfer baskets”; Reflex Marine én een van de grootste opleiders in heffen en hijsen in Europa, SOMA te Harderwijk, is een training opgezet voor offshore kraanmachinisten die betrokken gaan zijn bij het overzetten van medewerkers offshore. Tijdens een volle dag training wordt aandacht geschonken aan alle operationele en veiligheidsaspecten, het risico bewust zijn, “best practices”. Tevens worden er bovendien diverse praktische oefeningen uitgevoerd waarbij het volledige proces inclusief het doorlopen van de checklist procedure gevolgd door het werkelijk hijsen van een “transfer carrier”. Een praktijk- en theorietoets ronden de training af.

Dit brengt 12hoist4u in de unieke positie, waarbij wij onze opdrachtgevers offshore kraanmachinisten kunnen aanbieden die getraind en beoordeeld zijn in het overzetten van medewerkers voor zij aan hun eerste offshore shift beginnen.

De training, welke door Reflex Marine en SOMA gezamenlijk is ontwikkeld, is ook beschikbaar voor bedrijven die hun eigen kraanmachinisten getraind en beoordeeld willen hebben. In het geval u een kraanmachinist met een specifiek certificaat voor werkzaamheden met een “personnel transfer carrier” wilt contracteren of uw eigen kraanmachinisten daarin wil opleiden, kunt u contact opnemen met 12hoist4u.
     

Kennis van training voor heffen en hijsen als voordeel voor onze klanten

Gebaseerd op onze volledige aandacht voor personeelsdiensten in de wereld van heffen en hijsen, heeft “want-to-hoist-for-you” een ongeëvenaarde kennis van de internationale mogelijkheden om medewerkers te trainen in nagenoeg elke rol, verantwoordelijkheid en specifieke taak gerelateerd aan heffen en hijsen.
In toenemende mate vragen onze klanten advies gerelateerd aan opleiding in heffen en hijsen. Op de internationale markt zijn er talloze zeer specifieke en toegespitste opleidingen beschikbaar. Met uitzondering van 12hoist4u zult u nagenoeg geen bedrijf vinden dat u antwoord geeft op de vraag waar u een simulator training en beoordeling kunt vinden voor een heavy lift kraanmachinist, een training voor gevorderden in onderwater hijsen, een training gericht op het teamwerk tussen de offshore kraanmachinist en banksman, een simulator training voor een torenkraan machinist, een gezamenlijke training voor de offshore kraanmachinist en de Platform Supply Vessel, een gespecialiseerde training voor riggers in de machinekamer offshore en zo verder.

De kern van onze bedrijfsvoering, zorgdragen voor de beste medewerkers op het gebied van heffen en hijsen, vereist dat wij diepgaande kennis hebben omtrent de internationaal beschikbare trainingen. In het geval u verdwaald op het internationale speelveld, kunt u profiteren van onze kennis omdat wij u graag behulpzaam zijn.
Als u een plan wilt opzetten om de vakkundigheid te garanderen en verbeteren en uw algehele niveau van veiligheid op het gebied van heffen en hijsen wilt verbeteren, zullen wij u met trots van dienst zijn.


12hoist4u op Twitter
Contact
12hoist4u (hoofdkantoor)
Kokermolen 6 - unit 1.07
3994 DH Houten (Utrecht)
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

12hoist4u Norge AS
Brugata 14
3832 Lunde
Norway
T: +47-(0)35-706305
F: +47-(0)35-706309
norway@12hoist4u.com
Onze klanten
© 12hoist4u 2022 OTYS Recruiting Technology