Ongevallenonderzoek

Onderzoek naar ongevallen is het proces voor het bepalen van de oorzaken van ongevallen, letsel tijdens het werk, schade aan eigendommen en bijna ongevallen om te voorkomen dat ze opnieuw optreden. Onderzoek naar ongevallen zal u leiden naar de werkelijke oorzaak van waarom iets gebeurde en gewapend met deze kennis, kunt u de juiste stappen ondernemen om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Een ongeval is een onverwachte en ongewenste gebeurtenis (onregelmatigheid) die resulteert in lichamelijk of geestelijk letsel of de dood van één of meer personen dan wel in materiële schade.
Een incident verwijst meestal naar een ongewenste gebeurtenis dat deze keer geen letsel of schade tot gevolg had, maar dat in potentie wel had kunnen veroorzaken. “Near miss” of “gevaarlijk voorval” zijn eveneens termen voor een gebeurtenis die letsel of schade had kunnen veroorzaken.

Opmerking: de term incident wordt in sommige situaties zowel gebruikt om zowel een “ongeval” als een “incident” aan te geven. Er wordt betoogd dat het woord "ongeval" impliceert dat de gebeurtenis was gerelateerd aan het lot of toeval. Wanneer de oorzaak is vastgesteld, blijkt meestal dat vele gebeurtenissen voorspelbaar waren en voorkomen hadden kunnen worden als de juiste maatregelen waren genomen – hetgeen de gebeurtenis niet relateert aan het lot of toeval.
Voor de eenvoud gebruiken we hier de term ongeval voor alle bovenstaande gebeurtenissen.

Wie moet het ongevallen onderzoek uitvoeren?

Incident onderzoeken worden vaak verricht door iemand ervaren in ongeval oorzakelijk verband, maar voor een maximaal effect, dienen managers en werknemers samen te werken, omdat beiden verschillende kennis, inzichten en perspectieven toevoegen aan het onderzoek.
Het is ook sterk aangeraden dat de onderzoekers erg goed bekend zijn met de werkprocessen.
Hijsen en heffen is echter een zeer complex terrein omdat het om veel wettelijke, technische, gespecialiseerde, vakkundigheid, omgeving en managementaspecten gaat.
Dit wordt nog aangevuld met technologische grenzen en een snelle ontwikkeling van hijskranen en hijsmiddelen.

Het vinden van de hoofdoorzaak met 12hoist4u specialisten

Het is onze ervaring, dat zonder zeer deskundige en specialistische input met betrekking tot het hijsen en heffen, het nauwelijks mogelijk zal zijn om de hoofdoorzaak te vinden. We hebben talrijke voorbeelden van incident onderzoeken, die resulteerden in verrassende en nooit verwachte oorzaken.
Alleen wanneer de juiste oorzaken zijn geïdentificeerd kunt u voorzien van de juiste aanbevelingen en te voorkomen dat een ongeval gebeurt weer.

De 12hoist4u-specialisten kunnen u helpen bij het vinden van de werkelijke oorzaak van uw ongevallen op het gebied van hijsen, heffen en gespecialiseerd transport.
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
12hoist4u op Twitter
Contact

Tiendweg 24
2671 SB Naaldwijk
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

Onze klanten
© 12hoist4u 2024 OTYS Recruiting Technology