Branche Organisaties

Vanuit onze vooraanstaande plek in de markt zijn wij als 12hoist4u lid van meerdere branche organisaties: ESTA, Deltalinqs en Heavy Transport Association (HTA).

ESTA is de Europese koepelorganisatie voor kraanverhuurders en bedrijven werkzaam in het exceptioneel transport. De ESTA onderscheidt gewone leden (brancheverenigingen), buitengewone leden (vertegenwoordigers van landen zonder branchevereniging zijnde rechtspersonen of bedrijven) en geassocieerde bedrijven of instellingen (bedrijven en instellingen die bijdragen aan de ESTA, maar geen lid zijn en geen stemrecht hebben). Elk lid heeft één stem in de vergadering.
Ondanks het feit dat de samenwerking in Europa langzaam van de grond komt is het bestuur van mening dat internationale contacten in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. De belangenbehartiging voor de branche zal voor een steeds groter deel buiten de landsgrenzen komen te liggen in het machtscentrum van de Europese Commissie te Brussel en het Europees Parlement.
12hoist4u vindt het lidmaatschap van de ESTA en actieve deelname daaraan daarom zeer belangrijk.

Voor meer informatie over de ESTA, klik hier om de website te bezoeken.


Al bijna twee jaar is 12hoist4u aangesloten bij Deltalinqs als buitengewoon lid.
Deltalinqs wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de ruim 700 aangesloten bedrijven en verenigingen. Via haar unieke netwerk van contacten is Deltalinqs raadgevend partner op regionaal niveau, met de regering en de EU.

Meer informatie over Deltalinqs en haar leden kan worden gevonden op hun website.

De Heavy Transport Association (HTA) is de enige specialist 'Trade Association' binnen de zware/buitengewone laadindustrie. HTA-leden zijn dan ook een zeer gespecialiseerde groep van ondernemers met zeer uiteenlopende behoeften ten op zichte van andere sectoren van de transportsector. Toetreden tot de HTA is eenvoudig en open voor een verscheidenheid van professionals. Om in aanmerking te komen, moet u of uw organisatie op een bepaalde manier verband houden met de zware/buitengewone laadindustrie (met inbegrip van het ontwerp, de vervaardiging of de verkoop van aanverwante apparatuur). Voor meer informatie over lidmaatschap, klik dan verder naar hun website.

De vereniging werd opgericht in 1983 en de leden zijn gespecialiseerd in het verkeer van buitengewone lading. HTA-leden nemen deel aan de algemene vergadering per kwartaal. Als gevolg van de geografische spreiding van het lidmaatschap, wisselen vergaderlocaties in het algemeen van het noorden van Engeland tot de South Midlands. De HTA maakt deel uit van ESTA (The European Association van abnormale Road Transport en mobiele kranen) en bekleedde het voorzitterschap voor 3 jaar.

Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
12hoist4u op Twitter
Contact

Tiendweg 24
2671 SB Naaldwijk
Nederland
T: +31-(0)30-6342078
F: +31-(0)30-6342079
info@12hoist4u.com

Onze klanten
© 12hoist4u 2024 OTYS Recruiting Technology